VIP VOZILA

AERODROM TIVAT 20.00€
AERODROM PODGORICA 50.00€
AERODROM DUBROVNIK – ĆILIPI 100.00€
AERODROM DUBROVNIK – BUDVA 120.00€
AERODROM TIRANA 180.00€
C A V T A T 100.00€
B A R 40.00€
DUBROVNIK 120.00€
DUBROVNIK – BUDVA 130.00€
P O D G O R I C A 50.00€
SKADARSKO JEZERO 50.00€
K O T O R 25.00€
P E T R O V A C 20.00€
TIVAT/PORTO MNE 25.00€
HERCEG NOVI (TRAJEKT) 60.00€
DEBELI BRIJEG (TRAJEKT) 70.00€
C E T I NJ E 30.00€
L O V Ć E N 60.00€
O S T R O G 100.00€
U L C I NJ 60.00€
S U K O B I N 70.00€
S U T O M O R E 30.00€
N I K Š I Ć 100.00€
Ž A B LJ A K 150.00€
Đ U R Đ E V I Ć A T A R A 200.00€
K O L A Š I N 100.00€
R I S A N 30.00€
P E R A S T 30.00€
S T O L I V 30.00€
B I G O V O 20.00€
K R A Š I Ć I 25.00€
R O S E / Ž A NJ I C E 40.00€
R A D O V I Ć I 25.00€
OBLATNO – ALMARA BEACH 30.00€
PLAVI HORIZONTI 25.00€
M O S T A R 250.00€
P R I S T I N A 300.00€
  • Cijene se odnose na gotovinsko plaćanje,
  • Za plaćanje preko računa se obračunava 7 % PDV- a.
  • U cijenu do aerodroma u Podgorici uračunat je tunel Sozina.